Özel Güvenlik Görevlileri'nin Yetki ve Sorumlulukları

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ'NİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI

Bu Talimat; 5188 Sayılı Yasa İle 5188 Sayılı Yasa’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik  C.M.U.K Türk Medeni Kanunu Ve Türk Ceza Yasası’nın İlgili Hükmüne Göre Hazırlanmıştır.

 1. Özel Güvenlik Görevlileri, Koruma Ve Güvenliğini Sağladıkları Alana Girmek İsteyenleri Duyarlı Kapıdan Geçirebilir, Üstlerini Dedektörle Arayabilir, Eşyalarını X-Ray Ve Benzeri Cihazlardan Geçirebilir. (5188 S.K Md 7)
 2. Özel Güvenlik Görevlileri, Toplantı, Konser Ve Spor Müsabakaları İle Sahne Gösterilieri Ve Benzeri Etkinliklerde Kişilere Kimlik Sorar, Duyarlı Kapıdan Geçirir, Kişilerin Üzerlerini Dedektörle Arar, Eşyalarını X-Ray Ve Benzeri Cihazlardan Geçirir. (5188 S.K Md 7)
 3. Özel Güvenlik Görevllileri, C.M.U.K 127. Maddesine Göre Yakamalarda Orantılı Arama Yapar. (5188 S.K Md 7)
 4. Özel Güvenlik Görevlileri, Tarafından Yapılan Üst Aramalarında Aranan Ve Arayanın Aynı Cinsten Olması Gerekir. (5188 S.K Yönt. Md 14)
 5. Özel Güvenlik Görevlileri, Görev Alanlarında Haklarında Yakalama, Tutuklama Ve Mahkümiyet Kararı Bulunanları Yakalar Ve Arama Yapar. (5188 S.K Md 7)
 6. Özel Güvenlik Görevlileri, Yangın, Deprem Ve Tabii Afetlerde Yardım İstenilmesi Halinde İşyeri Ve Konutlara Girer. (5188 S.K Md 7)
 7. Özel Güvenlik Görevlileri, Kolluk Kuvvetlerine Derhal Bildirmek Şartıyla; Aramalar Sırasında Suç Teşkil Eden, Delil Olabilecek Veyasuç Teşkil Etmemekle Birlikte Tehlike Doğurabilecek Eşyaları Emenat Alır. (5188 S.K Md 7)
 8. Özel Güvenlik Görevlileri Terk Edilmiş Veya Bulunmuş Eşyaları Emanete Alır.(5188 S.K Md 7)
 9. Özel Güvenlik Görevlileri, Kişilerin Vücut Sağlıklarını Tehlikeden Korunmak İçin Zanlıları Yakalar.                    (5188 S.K Md 7)
 10. Özel Güvenlik Görevlileri Olay Yerinde Delilleri Korur C.M.U.K  157.Maddesine Göre Kişileri Yakalar.                 (5188 S.K Md 7)

C.M.U.K Md 157; Olay Mahalinde Görevine Ait İşlemlere Bailayan Memur Bu             İşlemlerin Yapılmasını Kasten İhlal Eden Veya Yetkisi Dahilinde  Olarak Aldığı   Tedbirlere Aykırı Davranan Şahıları İşlemlerin Sonuçlanmasına Kadar Göz   Altına Almaya Yetkilidir. Bu Süre 24 Saati Geçmez.

 1. Özel Güvenlik Görevlileri, Eğitim Sağlık Ve Spor Tesisi Ve Kurumlarında Silahlı Görev Yapamaz. (5188 S.K Md 8)
 2. Özel Güvenlik Görevlileri, Yetkilerini Sadece Görevli Oldukları Sürece Ve Görev Alanlarında Kullanabilirler. (5188 S.K Md 9)
 3. Özel Güvenlik Görevlileri, İşlenmiş Olan Bir Suçun Tanığı Ve Suç İşlemesi Kuvvetle Muhtemelen Şüpheli Kişileri Takip Eder,  Dışarıdan Yapılan Saldırılara Karşı Tedbir Alır. (5188 S.K Md 9)
 4. Özel Güvenlik Görevlileri Nin Zor Kullanma Ve Yakalama Yapması Gereken Olaylar En Seri Vasıtasıyla Genel Kolluk Kuvvetlerine Bildirilir, Yakalanan Kişiler Ve Zapt Edilen Eşyalar Genel Kolluk Kuvvetlerine Teslim Edilir. (5188 S.K Md 9)
 5. Özel Güvenlik Görevlileri, Görev Alanları İçerisinde Ve Görevleri Süresince Üniformalı Olarak Görev Yapar. (5188 S.K Md 13)
 6. Özel Güvenlik Görevlileri,5188 Sayılı Yasada Belirtilen Koruma Ve Güvenlik Hizmetleri Dışında Bir İşte Çalıştırılamaz. (5188 S.K Md 16)
 7. Özel Güvenlik Görevlileri Greve Katılamaz. (5188 S.K Md 17)
 8. Özel Güvenlik Görevlileri Türk Ceza Kanunu Nun Uygulanmasında Memur Sayılırlar. (5188 S.K Md 23)
 9. Özel Güvenlik Görevlileri, Görev Alanlarında Can, Mal Güvenliği İle Kamu Düzenin Sağlanması, Suç İşlenmesinin Önlenmesi, Taşınması Ve Bulundurulması Yasak Her Türlü Silah, Patlayıcı Madde Ve Eşyanın Tespiti Amacıyla Dedektör, X-Ray Cihazı Kullanılır. Gerektiğinde Üst Araması Yapar. (5188 S.K Yönt. Md 14)
 10. Özel Güvenlik Görevlileri, Kamuya Açık Alanlarda Üst Aramalarını Adli Ve Ön Aramalar Yönetmeliği Hükümlerine Göre Yapar. Kamuya Açık Alanlarda Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Yapılacak Üst Araması Genel Kolluk Gözetim Ve Denetiminde Yapılır. (5188 S.K Yönt.Md. 14)
 11. Özel Güvenlik Görevlileri, Üst Aramalarında Ele Geçirdiği Kişi Veya Madde Veya Madde Ve Cisimleri Yasal İşlem Yapılmak Üzere Bir Tutanakla Genel Kolluk Kuvvetlerine Teslim Eder .(5188 S.K Md.14)
 12. Özel Güvenlik Görevlileri,  Görev Alanlarında Meydana Gelen Yangın,  Deprem, Sel Gibi Tabii Afetlerde Arama Ve Kurtarma Görevlilerine Yardımcı Olmakla Yükümlüdür .(5188 S.K Md.15)
 13. Özel Güvenlik Görevlileri, Görev Alanlarında Bir  Suçla Karşılaştıklarında; Suça El Koymak, Suçun Devamını Önlemek, Sanığı Tespit Ve Yakalama İle Olay Yerini Ve  Suç Delillerini Muhafaza Ederek Genel Kolluk Kuvvettine Teslim Etmekle Yetkili Ve Görevlidir .(5188 S.K Yönt.Md 16)
 14. Özel Güvenlik Görevlileri, Genel Kolluk Kuvvetlerinin Olaya El Koymasından İtibaren; Araştırma Ve Delil Toplama Faliyetlerine Genel Kolluk Kuvvetlerinin Talebi Halinde Yardımcı Olurlar.(5188 S.K Yönt Md 16)
 15. Özel Güvenlik Görevlileri, Gece Görevlerinde, Spor Müsabakalarında, Konser Ve Sahne Gösterilerinde Üniformalarının Üzerine Arkasında Işığı Yansıtan ‘Özel Güvenlik’ İbaresi Yazılı Yelek Giyerler                               (5188 S.K  Yönt. Md 22)

 

     Fırat Üniversitesi Güvenlik Müdürlüğü